Nieuwsbrief januari 2021

Beste Leden,

Hierbij een nieuwsbrief  van het bestuur van GV Hercules. Ondanks de onzekere tijden waarin we ons nu bevinden willen we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij GV Hercules.

Het laatste nieuws kunt u vinden op onze website www.gvhercules.nl. Als we weer kunnen starten met de sportactiviteiten in de zaal zullen we dit publiceren op de website en via de app groepen.

 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

 

Bestuur 2021 en noodkreet

Door de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus heeft het bestuur afgelopen jaar diverse besluiten moeten nemen. Uiteraard heeft het bestuur haar beste bedoelingen voor haar (ruim 70) sportieve leden.  Het bestuur ontvangt soms zeer diverse positieve en negatieve meningen en adviezen van leden welke we respecteren. Het bestuur bestaat uit welwillende vrijwilligers en we zijn naarstig op zoek naar versterking, dus heb je een mening en denk je dat ons kunt helpen? Meld je aan!!!!

Eind 2021 missen we twee bestuursleden. Kortom het voortbestaan van GV Hercules komt in gevaar met alleen een penningmeester en een algemeen bestuurslid.  Graag willen we 2021 gebruiken om nieuwe bestuursleden te betrekken bij de algemene zaken en organisatie van onder andere de rommelmarkt en de Zeevangsloop. Voor meer informatie; neem even contact met één van de bestuursleden, telefoonnummers staan op de website kopje “Over ons”.

 

Incasso 1e kwartaal in verband met Corona

Op dit moment is er nog geen zekerheid of we de lessen in februari/maart kunnen starten.  Het bestuur heeft besloten voor de kinder- en volwassengym een gereduceerde incassorun te draaien ter compensatie van de gemiste lessen.  Volwassenen betalen €10,– voor het eerste kwartaal. Voor de kindergym hopen we in februari te kunnen starten en is het tarief vastgesteld op €23,50. De incasso zal op 25 januari worden uitgevoerd. Wij hopen uiteraard dat we spoedig weer kunnen aanvangen met de lessen.

Online yoga en bootcamp in het 1e kwartaal

GV Hercules blijft online yoga en bootcamp aanbieden in het eerste kwartaal voor alle ledengroepen. Heeft u zin om kennis te maken met online yoga, meld u dan even aan via contact@gvhercules.nl en u krijgt dan van de yoga lerares een mail met link.

Ook thuis online bootcamp meedoen kan voor iedereen! Jong en oud gezellig een uurtje online met zijn allen op eigen niveau bewegen! Als u voor het eerst wil meedoen graag vooraf even aanmelden via contact@gvhercules.nl.

Lestijden online:

Yoga :                   maandag 19:30-21:00

Bootcamp:         woensdag 19:30-20:30

 

GV Hercules haar jaarlijkse rommelmarkt 5 juni

Ook dit jaar ben u van harte welkom op zaterdag 5 juni om 9:00 tot 12:00 bij het Wapen van Middelie. De opbrengst van de rommelmarkt komt ten goede aan het aanbieden van kindergym en  sport voor volwassenen tegen een aantrekkelijk tarief.

In Middelie komen we de spullen ophalen op zaterdag 29 mei. Vanaf 10.00 uur starten we in het Noordeinde van Middelie.  Zou u als lid dit in uw omgeving willen melden?

In Kwadijk komen we vrijdag 4 juni rond 18:00 door het dorp om daar de spullen op te halen, het verzoek is om dit bericht te delen onder de bewoners.

Indien er leden zijn die willen ondersteunen met de verkoop, dan kunnen zij zich aanmelden via contact@gvhercules.nl. Een gezellige ochtend met de leden tussen 7:30 en 13:00. Samen houden we het sporten betaalbaar in Middelie.