Nieuwsbrief maart 2021

Beste Leden,

Hierbij de nieuwsbrief van het bestuur van GV Hercules. Hierbij willen we u graag op de hoogte houden van ontwikkelingen bij GV Hercules. Het laatste nieuws kunt u vinden op onze website www.gvhercules.nl.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

– Corona en sporten bij Hercules
– Bijdrage leveren aan onze vereniging (nieuwe bestuursleden)
– Jaarvergadering 14 april 2021

Corona en sporten bij Hercules

We worstelen, net als ieder ander, nog steeds met Corona.  Daarom kunnen we ons lesprogramma nog steeds niet volledig aanbieden zoals we dat willen. We hebben in de achterliggende periode de tarieven aangepast aan deze veranderde situatie. Gelukkig wordt kindergym weer voorzichtig twee keer per week, zij het buiten, aangeboden. Daarnaast hebben we yoga en bootcamp lessen online waar al onze volwassen leden aan mee kunnen doen. We verwachten, dat in het komende kwartaal vanuit Den Haag weer aangegeven zal worden dat we, met beleid, het sporten weer kunnen gaan opstarten.

Niet alle, maar helaas een deel van onze, lasten lopen door. We willen daarom een aanpassing in de contributie doen. Het incassobedrag van de kindergym zal met ingang van het tweede kwartaal weer € 35,00 worden. Het tarief voor volwassenen wordt €17,50 i.p.v. €35,00.

Als het weer het toelaat is de kindergym op dinsdag uit school op het schoolplein van 14:45 tot 15:30. Op zaterdag hebben we tijdelijk één les van 9:30 tot 10:30, buiten op het schoolplein.

 

Hoe leuk is het! Nieuwe bestuursleden gezocht!

Een vereniging in het dorp levend houden is een uitdaging, iets wat de laatste jaren nog steeds goed gaat bij GV Hercules. Graag zien we versterking op bestuurlijk vlak, voor nieuwe ideeën en praktisch zaken zodat we de vereniging sterk houden.

Ieder jaar organiseren we bijvoorbeeld de rommelmarkt en de Zeevangsloop. Bij de Zeevangsloop hebben we jaarlijks ongeveer 400 deelnemers vanuit de hele regio. Evenementen waar we het sporten van GV Hercules mee financieren en we het mooie Middelie op de kaart zetten. Wat zou het mooi zijn als we deze sportactiviteiten en evenementen kunnen blijven aanbieden de komende jaren voor onze dorpsgenoten.

We zijn opzoek naar versterking binnen het bestuur. Het zou fijn zijn als er leden of dorpsgenoten zijn die zich aanmelden om ons te helpen! Naast algemene bestuursleden zoeken we heel specifiek ook naar een secretaris. Kom naar de digitale jaarvergadering op 14 april of neem contact op met één van de bestuursleden. Voor meer informatie  www.gvhercules.nl .

 

Jaarvergadering 14 april 2021

Woensdag 14 april 20:15 digitaal via Teams. Als u digitaal aanwezig wilt zijn dan kunt u zich van te voren aanmelden via contact@gvhercules.nl. U krijgt dan de stukken en de link toegestuurd.

Met groet,

Namens het bestuur van Hercules