Uitvoering nieuwe Corona richtlijnen 6 november 2021

Beste leden van GV Hercules,

De nieuwe Corona maatregelen die afgelopen dinsdag zijn afgekondigd hebben helaas ook
effect op onze groepslessen. De maatregelen zijn vandaag ingegaan. Wij hoopten eerlijk
gezegd nog even dat we hier onderuit konden komen omdat er nog gesprekken waren
tussen gemeente, NOC*NSF en de overheid maar ook wij moeten ons conformeren aan de
gestelde regels.

We betreuren het ernstig dat we met de invoer van nieuwe regels leden buitensluiten
wanneer zij geen geldig Corona check bewijs hebben. Maar wat wij zelf als bestuur vinden is
hierin van ondergeschikt belang, wij conformeren ons aan de regels die de overheid aan ons
stelt.

1) Dit betekent dat wij alle trainers -behalve de trainers van de kindergym!- gevraagd
hebben de Corona Check Scanner te downloaden op hun telefoon. Hiermee zullen zij
aan het begin van de les alle leden scannen waarna de les gegeven kan worden zoals
jullie gewend zijn!
Trainers worden zelf niet gecheckt, dat klinkt wellicht eigenaardig maar heeft te
maken met de AVG in de werkrelatie tussen ‘werknemer’ en ‘opdrachtgever’. Wij
hebben geen recht op het weten van de status van vaccinatie van een trainer. Wij
vinden het als bestuur voor de veiligheid van onze leden wel heel fijn als onze
trainers gevaccineerd zijn maar meer dan de wens uitspreken dat dit zo is mogen we
niet.

2) Moet de Corona Check Scan elke week worden uitgevoerd? Ja! Er zijn situaties voor
te stellen waarin de Corona check Scan een andere uitslag geeft dan een week
tevoren en het gewoon wekelijks controleren is hierin echt de makkelijkste handeling
zonder hierin ingewikkelde uitzonderingen te maken.

3) We vinden het belangrijk te benadrukken dat Hercules een boete kan krijgen
wanneer we ons niet conformeren aan het overheidsbeleid.

4) Ten slotte vinden we het belangrijk en zeer waarschijnlijk ten overvloede te melden
dat je met klachten thuisblijft. Een negatieve thuistest volstaat NIET als toegang voor
een training.

Dan hebben we nog een andere belangrijke mededeling te doen voor de deelnemers van de
Yoga lessen:
Door omstandigheden rond de invoer van de nieuwe regels omtrent Corona zal de Yoga les
met ingang van maandag 8 november weer online gegeven worden. Dit zal (uiteraard
afhankelijk van de regels vanuit de overheid met betrekking tot fysiek lesgeven in nabije
toekomst) duren tot 1 januari 2022. Het bestuur beraadt zich tussen nu en januari op een
doorstart van fysieke Yoga met ingang van 2022.

Hopende jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met groet,
Namens het bestuur van Hercules,
Marjolein Bouman