Beste Leden,

Hierbij een nieuwsbrief  van het bestuur van GV Hercules. Ondanks de onzekere tijden waarin we ons nu bevinden willen we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij GV Hercules.

Het laatste nieuws kunt u vinden op onze website www.gvhercules.nl. Als we weer kunnen starten met de sportactiviteiten in de zaal zullen we dit publiceren op de website en via de app groepen.

 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

 • Bestuur 2021 en noodkreet
 • Incasso 1e kwartaal i.v.m. Corona aangepast tarief
 • Online Yoga en Bootcamp voor alle leden
 • GV Hercules Rommelmarkt zaterdag 5 juni

 

Bestuur 2021 en noodkreet

Door de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus heeft het bestuur afgelopen jaar diverse besluiten moeten nemen. Uiteraard heeft het bestuur haar beste bedoelingen voor haar (ruim 70) sportieve leden.  Het bestuur ontvangt soms zeer diverse positieve en negatieve meningen en adviezen van leden welke we respecteren. Het bestuur bestaat uit welwillende vrijwilligers en we zijn naarstig op zoek naar versterking, dus heb je een mening en denk je dat ons kunt helpen? Meld je aan!!!!

Eind 2021 missen we twee bestuursleden. Kortom het voortbestaan van GV Hercules komt in gevaar met alleen een penningmeester en een algemeen bestuurslid.  Graag willen we 2021 gebruiken om nieuwe bestuursleden te betrekken bij de algemene zaken en organisatie van onder andere de rommelmarkt en de Zeevangsloop. Voor meer informatie; neem even contact met één van de bestuursleden, telefoonnummers staan op de website kopje “Over ons”.

 

Incasso 1e kwartaal in verband met Corona

Op dit moment is er nog geen zekerheid of we de lessen in februari/maart kunnen starten.  Het bestuur heeft besloten voor de kinder- en volwassengym een gereduceerde incassorun te draaien ter compensatie van de gemiste lessen.  Volwassenen betalen €10,– voor het eerste kwartaal. Voor de kindergym hopen we in februari te kunnen starten en is het tarief vastgesteld op €23,50. De incasso zal op 25 januari worden uitgevoerd. Wij hopen uiteraard dat we spoedig weer kunnen aanvangen met de lessen.

Online yoga en bootcamp in het 1e kwartaal

GV Hercules blijft online yoga en bootcamp aanbieden in het eerste kwartaal voor alle ledengroepen. Heeft u zin om kennis te maken met online yoga, meld u dan even aan via contact@gvhercules.nl en u krijgt dan van de yoga lerares een mail met link.

Ook thuis online bootcamp meedoen kan voor iedereen! Jong en oud gezellig een uurtje online met zijn allen op eigen niveau bewegen! Als u voor het eerst wil meedoen graag vooraf even aanmelden via contact@gvhercules.nl.

Lestijden online:

Yoga :                   maandag 19:30-21:00

Bootcamp:         woensdag 19:30-20:30

 

GV Hercules haar jaarlijkse rommelmarkt 5 juni

Ook dit jaar ben u van harte welkom op zaterdag 5 juni om 9:00 tot 12:00 bij het Wapen van Middelie. De opbrengst van de rommelmarkt komt ten goede aan het aanbieden van kindergym en  sport voor volwassenen tegen een aantrekkelijk tarief.

In Middelie komen we de spullen ophalen op zaterdag 29 mei. Vanaf 10.00 uur starten we in het Noordeinde van Middelie.  Zou u als lid dit in uw omgeving willen melden?

In Kwadijk komen we vrijdag 4 juni rond 18:00 door het dorp om daar de spullen op te halen, het verzoek is om dit bericht te delen onder de bewoners.

Indien er leden zijn die willen ondersteunen met de verkoop, dan kunnen zij zich aanmelden via contact@gvhercules.nl. Een gezellige ochtend met de leden tussen 7:30 en 13:00. Samen houden we het sporten betaalbaar in Middelie.

De Zondag Ochtend Wandeling
Dat bewegen goed voor ons is weten we bijna allemaal wel. Dat we dat eigenlijk misschien wel weinig doen weten we ook wel… Dat weten we bij GV Hercules ook, en daarom willen we daar samen wat aan doen.

Wat is de opzet?
Zondagochtend wandelen in Middelie. Een ronde vanaf Het Wapen, Edammerdijkje, via de Buitengouwweg weer terug naar Het Wapen. In totaal 3 km.

Na de wandeling, voor wie dat wil, even een bakkie doen in “Het Wapen van Middelie”.

Voor wie?
Voor jong en oud, fit en minder fit, alleen of met meer, snel en minder snel. Dat de groep al lopende verdeeld wordt in een snelle en minder snelle groep is zeer waarschijnlijk en ook helemaal niet erg. Iemand van Hercules blijft in ieder geval bij de achterste groep meelopen: we laten niemand achter!

Wanneer?
In 2021 op de oneven weken gaan we van start, om 10 uur. Weer of geen weer!

Zondag 20 juni 2021
Zondag 11 juli 2021
Zondag 25 juli 2021
Zondag 8 augustus 2021
Zondag 22 augustus 2021
Zondag 5 september 2021
Zondag 19 september 2021
Zondag 3 oktober 2021

Waarom niet elke week?
Omdat we persé willen dat er iemand van ons bestuur meeloopt én omdat Het Wapen ook om 10.30 open zal gaan voor dit initiatief. Want na een lekkere wandeling is het natuurlijk heerlijk om af te kunnen sluiten met een babbeltje en een kop koffie of een warme chocolademelk bij Het Wapen.

Kosten?
Er zijn geen kosten verbonden aan de wandeling, maar een drankje of versnapering nadien in Het Wapen is voor eigen rekening.

We willen benadrukken dat dorpsgenoten die aarzelen of dit wat voor hen is júist zeer welkom zijn! Ga gewoon een keer mee, kijk hoe het bevalt. Samen zorgdragen voor een fitter Middelie met een sociaal tintje!

 

Een opbrengst van €1049,49 van uw stemmen, stemmers bedankt !

Dank namens de leden en het bestuur van GV Hercules.

Beste leden,

Hierbij de nieuwsbrief van het bestuur van GV Hercules. Hierbij willen we u graag op de hoogte houden van ontwikkelingen bij GV Hercules. Het laatste nieuws kunt u vinden op onze website www.gvhercules.nl.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

– Corona en sporten bij Hercules

– Zoektocht naar nieuwe bestuursleden

– Ouder vrijwilligers op de dinsdag gymles

– Jaarvergadering 25 november 2020

– Rabobank clubsupport stemmen tot 25 oktober!

 

Corona en sporten bij Hercules

Corona heeft ook voor onze vereniging gevolgen. Sinds de nieuwsbrief in mei 2020 zijn de sportlessen gelukkig weer opgestart. Naar aanleiding van de laatste persconferentie kunnen wij u meedelen dat na overleg met gemeente Edam-Volendam duidelijk is geworden dat de lessen die Hercules geeft in de gymzalen van Middelie en Kwadijk door kunnen blijven gaan. Het bestuur meent dat de lessen op verantwoorde wijze gegeven kunnen worden conform voorschrift van de overheid. Hierover is ook contact geweest met de trainers. Het besluit van het bestuur is gebaseerd op de regels van NOC NSF en zijn genomen in overleg met de gemeente Edam-Volendam. Kleedkamers en douches kunnen niet gebruikt worden. Het betreft geen teamsport, er hoeft dus niet vastgehouden te worden aan maximale groepsgrootte van 4 personen. In de gymzalen mogen maximaal 30 personen sporten, met in acht neming van 1.5m afstand tov elkaar. Sporten is op eigen risico en gebeurt naar eigen inzicht. Beslis daarom ook zelf om niet te komen als je kwetsbaar bent of je niet veilig voelt.

 

Zoektocht naar nieuwe bestuursleden

Via de app hebben we jullie al benaderd omdat we nieuwe bestuursleden zoeken. We zijn nog steeds op zoek naar versterking binnen het bestuur. Het zou fijn zijn als er nog leden zijn die zich aanmelden om ons te helpen! Meld u aan voor een leuke functie en kom naar de jaarvergadering op 25 november!

 

Ouder vrijwilligers op de dinsdag gymles

De dinsdag middag gymles is een gymles met -laten we zeggen- heel veel energie. We realiseren ons als bestuur dat we heel wat van onze trainster Anne-Fleur vragen door zo’n grote diversiteit aan leeftijden in één les te hebben. Toch willen we blijven proberen de dinsdagmiddag les aan te blijven bieden aan alle basisschoolkinderen. Maar om Anne-Fleur te ondersteunen willen we graag hulp van ouders van leerlingen. Ouders die vrijwillig eens in de paar weken willen helpen bij de dinsdagmiddag les. Hulp richt zich vooral op het af en toe een kind wat extra aandacht geven zodat de les zo min mogelijk verstoord wordt. We rekenen op een aantal ouders zodat we met vele handen licht werk maken. Aanmelden kan via contact@gvhercules.nl.

 

Jaarvergadering 25 november 2020

Woensdag 25 november 20:15 in de gymzaal van Middelie. Dit betreft de uitgestelde jaarvergadering van april 2020. We rekenen op aanwezigheid van de leden. Als u aanwezig wilt zijn of graag het bestuur van GV Hercules wilt bijstaan dan kunt u zich van te voren aanmelden via contact@gvhercules.nl. De agenda van deze avond is als volgt:

 • Opening
 • Vaststellen Agenda
 • Mededelingen (2019 terugblik en 2020 tot zover)
 • Notulen 15 april 2019
 • Kascommissie
 • Rommelmarkt 2021
 • Zeevangsloop 2021
 • Toekomstvisie 2020-2030: Nu en straks
 • Tarieven (reeds doorgevoerd voorstel: volwassen voor €35,– per volwassene per kwartaal miv Q2 2020 voor alle soorten) Passe partout; met één lidmaatschap toegang tot alle lessen ( 4 dagen per week sporten) Kindergym handhaven op €27,50 per kwartaal
 • Nieuwe bestuursleden
 • Wat verder ter tafel komt

 

Rabobank ClubSupport stemmen tot 25 oktober!

 • Dit jaar helaas geen rommelmarkt of Zeevangsloop maar wel gewoon kindergym en 4x per week volwassenen sport bij GV Hercules.
 • Dit willen we mogelijk blijven maken. Stemt u ook GV HERCULES ?

Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen? Bent u lid van de Rabobank, stem dan direct in de Rabo App of online op www.rabobank.nl/clubsupport

 

Met sportieve groet,

Het bestuur van GV Hercules

Beste Leden,

 
Hierbij een korte update vanuit GV Hercules!
De lessen zijn weer begonnen op de normale binnenlocaties.
In deze mail leest u over drie onderstaande onderwerpen:
1: Bestuursleden (secretaris)  gezocht
2: Kindergym van Anne-Fleur Tol
3: Onbeperkt sporten voor €35,– per kwartaal voor volwassenen (zie het lesschema)

1. Vacature secretaris/bestuursleden

In 2019 bestond GV Hercules honderd jaar! Graag willen we met de vereniging ook de komende jaren Middelie voorzien van activiteiten zoals; kindergym, aerobics, zumba, bootcamp, de Zeevangsloop en de welkbekende rommelmarkt. We zijn een vereniging met ruim 65 leden en een actief bestuur.

Gymvereniging Hercules kan alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers en we zijn dan ook naarstig op zoek naar een secretaris en bestuursleden.

Werkzaamheden secretaris:

· Postadres

· KVK contact

· Contact met de gemeente voor zaalhuur en vergunningen

· Contact met de KNGU

· Agenda’s en notulen vergaderingen (+/- 5 keer per jaar)

· Rest taken gaat in onderling overleg met bestuursleden

Denkt u een bijdrage te kunnen en willen leveren dan zien we uw reactie graag voor 5 september 2020 tegemoet via een mail op contact@gvhercules.nl

Voor meer informatie: www.gvhercules.nl

Johan Laan, johanlaan@gmail.com

Marjolein Bouman, mfbouman@yahoo.com

2. Kindergym Anne- Fleur Tol.

Kom je ook op kindergym bij Hercules?

In augustus worden de lessen verzorgd door het Hercules bestuur. Vanaf september geeft Anne-Fleur onze kindergymlessen en voor de jongste groep van 3,5 tot 7 jaar zal zij het door de KNGU erkende Nijntje gym gaan geven op de zaterdagmorgen om 9:00. Hieronder stelt Anne Fleur zich voor.

Hoi allemaal!
Mijn naam is Anne-Fleur Tol, ik ben 23 jaar en kom uit Volendam.

Vanaf september 2020 zal ik de kindergym lessen gaan verzorgen in Middelie. De kindergym lessen bestaan uit een leuke afwisseling van sport en spel. Ik ga mijn best doen om leuke, creatieve en vooral diverse lessen voor jullie voor te bereiden! Ik heb hier onwijs veel zin in en hoop je dat je na de vakantie gezellig mee komt sporten!

Sportieve groetjes, Anne-Fleur

3. Lesschema Gymvereniging Hercules Middelie

lestijden

MAANDAG

19.30-21.00 Yoga Esther Kwakman Gymzaal Middelie

DINSDAG

14.45-15.45 Gym groep 1-8 Anne-Fleur Tol Gymzaal Middelie

20.00-21.00 Aerobics Ingrid Smit Gymzaal Middelie

WOENSDAG

19.00-20.00 Zumba Ester Heida Gymzaal Kwadijk

DONDERDAG

19.30-20.30 Bootcamp Sandra Rijpkema (Gymzaal) Middelie

ZATERDAG let op: nieuwe aanvangstijd!

9.00-10.00 Kindergym (3,5 – 7 jaar) Anne-Fleur Tol Gymzaal Middelie

10.00-11.00 Kindergym (8 – 12 jaar) Anne-Fleur Tol Gymzaal Middelie

Bij proefles kindergym even contact met Marjolein Bouman 06 53967860

De volwassenen betalen slechts €35,– per kwartaal en kunnen aan alle activiteiten onbeperkt meedoen.