FAQ

Wie kunnen lid worden van onze vereniging?

Iedereen kan lid worden, van jong tot oud.

Hoe lang geldt het lidmaatschap?

Het lidmaatschap van Hercules geldt voor onbeperkte tijd zolang aan de contributie verplichting wordt voldaan.

Kan ik lid worden wanneer ik wil?

Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan.

Kan ik een proefles nemen?

Om kennis te maken met onze activiteiten kunt u gebruik maken van een gratis proefles. Hierna kunt u zelf bepalen of u lid wilt worden van onze vereniging.

Hoe kan ik inschrijven voor een les?

U kunt zich inschrijven door gebruik te maken van het inschrijfformulier.

Waar bestaat de contributie uit?

De contributie is een kwartaalbedrag bestaande uit lesgeld voor de verschillende activiteiten. Dit is inclusief bondscontributie voor de Koninklijke Nederlandse Gym Unie (KNGU). Al onze leden zijn ook collectief verzekerd. Meer details zie: http://www.unive.nl/stadenland/kngu

 

Hoe hoog is het inschrijfgeld?

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig €7,00.

Hoe wordt contributie betaald?

De contributie wordt per kwartaal geheven middels automatische incasso. Dit bespaart onze vereniging veel geld en tijd.

Wat zijn de contactgegevens van het secretariaat?

Gymnastiekvereniging Hercules
T.a.v. Rita Holtslag
Middelie 20
1472GP Middelie
email:  rita_holtslag@hotmail.com
tel: 06 – 54 77 18 16

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

U kunt alleen schriftelijk opzeggen voor aanvang van een nieuwe contributie periode. Wij berekenen contributie per kwartaal en opzeggen kan dus: voor 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

Opzegging graag mailen naar

email:  contact@gvhercules.nl

of sturen naar het secretariaat.