Inhoud:

  • Noodzaak nieuwe bestuursleden
  • Kindergym op zaterdag weer naar twee groepen
  • Zeevangsloop afgelast
  • Trainingstijden

Aan alle leden en ouders van leden,

In 2019 bestond GV Hercules honderd jaar. We hadden een feest en spraken uit dat we het dorp graag nog lang een gymvereniging gunden. Die wens is er nog steeds maar we luiden nu wel de noodklok. Vanwege een natuurlijk verloop hebben verschillende bestuursleden hun functie neergelegd, de afgelopen twee jaar hebben we bij herhaling een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Maar zoals herkenbaar voor veel verenigingen hebben onze oproepen niks opgeleverd. Dat betekent dat we vanaf januari 2022 nog maar twee actieve bestuursleden hebben. En dat is te weinig.

We zijn een financieel gezonde vereniging met bijna 70 leden en een te klein bestuur. We willen minimaal twee –maar graag vier- nieuwe bestuursleden erbij. We vergaderen zo’n acht à tien keer per jaar en regelen jaarlijks de invulling van kindergym, aerobics, zumba, bootcamp en yoga. Daarnaast organiseren we jaarlijks de rommelmarkt en de zeevangsloop. We kunnen rekenen op goede trainers en veel vrijwilligers. Reken op inzet voor zo’n twee of drie jaar, waarna je het stokje weer overgeeft aan iemand anders. We verdelen de taken zodat je vooral ook kan doen waar je goed in bent en wat je ligt.

Als we met ingang van januari 2022 geen uitbreiding van het bestuur hebben dan zullen we G.V. Hercules op gaan heffen. Het lopende seizoen zal worden afgemaakt en in de zomer van 2022 valt dan het doek voor onze 102-jarige vereniging. Maar zo ver is het gelukkig nog niet!

Wij zijn van mening dat we in ons kleine dorp verenigingen als Hercules moeten koesteren, omdat het de leefbaarheid in ons dorp vergroot. En in dit geval toegang geeft tot betaalbaar sporten dichtbij huis. Een vereniging wordt gedragen door vrijwilligers, en juist daarom is lid zijn van een vereniging niet vrijblijvend. We hebben onze leden echt nodig in de ondersteuning.

Wil je een bijdrage leveren dan zien we je reactie graag voor 1 oktober 2021 tegemoet via een mail op contact@gvhercules.nl

Voor meer informatie:
Johan Laan, 06 14548836
Marjolein Bouman, 06 53967860

Kindergym zaterdag weer naar twee groepen

Omdat we graag alle basisschool kinderen in Middelie de mogelijkheid willen bieden om te kunnen gymmen starten weer met twee kindergym groepen op de zaterdag! Door Corona hebben we een tijd lang op zaterdag maar 1 groep les gegeven. De indelingen van de groepen zijn als volgt:

3,5-6 jarigen, van 09:00-10:00.
7-12 jarigen, van 10:00-11:00.

De les wordt verzorgd door Anne Fleur Tol, zij wordt bijgestaan op zaterdag door Roos Hoffenaar.

We hopen weer heel veel blije kinderen uit Middelie te kunnen verwelkomen tijdens onze gymlessen.

De dinsdag les is voor kinderen van groep 1 t/m groep 8 en is van 14:45 tot 15:45. Deze les wordt ook door Anne Fleur verzorgd en ze wordt bijgestaan door Ingrid Winkelaar.

Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot jouw kind over de indeling vraag dat na bij het bestuur of bij Anne Fleur.

Zeevangsloop

Het bestuur heeft voor de Zeevangsloop van de gemeente geen vergunning gekregen. De loop gaat daarom niet door.

Lesaanbod

MAANDAG
19.30-21.00 Yoga Gymzaal Middelie

DINSDAG
14.45-15.45 Gym groep 1-8 Gymzaal Middelie
20.00-21.00 Aerobics Gymzaal Middelie

WOENSDAG
19.00-20.00 Zumba Gymzaal Kwadijk

DONDERDAG
19.30-20.30 Bootcamp (Gymzaal) Middelie

ZATERDAG let op: nieuwe aanvangstijd!
9.00-10.00 Gym (3.5-6jr) Gymzaal Middelie
10.00-11.00 Gym (8-12jr) Gymzaal Middelie

Leden betalen slechts €35,- per kwartaal en kunnen aan alle activiteiten onbeperkt meedoen

Met groet,
Het bestuur van Hercules

 

Beste leden,

Hierbij de nieuwsbrief van het bestuur van GV Hercules. Hierbij willen we u graag op de hoogte houden van ontwikkelingen bij GV Hercules.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

– Corona en sporten bij Hercules
– Zoektocht naar nieuwe bestuursleden
– Rommelmarkt gecanceld
– Zeevangsloop onzeker

Corona en sporten bij Hercules

In de persconferentie van dinsdag 13 april is gesproken over het ‘openingsplan’.
Het openingsplan vindt je hier: www.rijksoverheid.nl

Los van het feit dat we nog helemaal niet weten wanneer dit plan werkelijkheid zal worden zijn we wel verheugd dat het opstarten van sporten wel op het plan staat. Er staat nog niet bij hoe de invulling kan en mag zijn. Maar, als het zou gaan volgens plan en hoe we het vanuit schema op dit moment interpreteren dan zou in de week van 11 mei weer binnen en buiten gesport kunnen worden met de gehele groepen! Hiervoor houden we uiteraard nog heel veel slagen om de arm. Maar we willen wel met jullie delen dat we voorzichtig aan weer gaan nadenken over het opstarten van onze lessen. Binnen, of misschien wel buiten als het weer het toe laat en wanneer binnen toch nog veel beperkingen zouden blijken te gelden.

De eerste stap die we gemaakt hebben is onze trainers vragen hoe zij ervoor staan. Iedereen is enthousiast om weer te kunnen starten wanneer de omstandigheden dat toelaten. En daar zal dus het wachten vooral op zijn. We zijn dus voornemens kindergym, Aerobics, Yoga , Bootcamp en Zumba met ingang van 11 mei, wanneer dit is toegestaan vanuit de overheid, weer live op te starten!

Vorige keer hebben we aangegeven dat in het tweede kwartaal € 17,50 geïnd zal worden bij de volwassenen. Met ingang van het derde kwartaal zal dit naar verwachting weer hersteld worden naar € 35,00.

De kindergymles vindt al enige tijd plaats op het schoolplein. Na de meivakantie gaan we in principe naar binnen. De lessen zullen dan nog niet helemaal volgens het oorspronkelijke schema gaan. Op zaterdag blijven we tot de zomervakantie één les van 9:30 tot 10:30 aanbieden. Na de zomervakantie zouden we heel graag de groep weer in twee delen, waarbij we dus hopen dat we met een nieuw schooljaar ook nieuwe aanwas krijgen!

Zoektocht naar nieuwe bestuursleden
Via de app hebben we jullie al benaderd omdat we nieuwe bestuursleden zoeken. We zijn nog steeds op zoek naar versterking binnen het bestuur. Het zou fijn zijn als er nog leden zijn die zich aanmelden om ons te helpen!

Rommelmarkt gecanceld

De gemeente heeft besloten tot 1 juni geen aanvragen voor vergunningen in behandeling te nemen. Dit heeft ons doen beseffen dat de rommelmarkt dit jaar weer niet georganiseerd kan worden. Bewaar alsjeblieft je mooie overcomplete spulletjes! Het moet toch lukken om volgend jaar de rommelmarkt weer te organiseren??

Zeevangsloop onzeker

De Zeevangsloop staat gepland op 12 september. We hebben nog geen idee of (een vorm van) deze loop door kan gaan. Het zal zeker spannend blijven, te meer ook omdat we normaal gesproken met de Zeevangsloop organisatie in januari al beginnen. We wachten met smart op de besluiten van het (demissionair) kabinet. We houden 12 september in de agenda vrij, we hopen dat jullie ook bereid zijn dat op z’n minst te doen. We gaan kijken wat we tegen die tijd kunnen organiseren!

Met groet,

Namens het bestuur van Hercules

Beste Leden,

Hierbij de nieuwsbrief van het bestuur van GV Hercules. Hierbij willen we u graag op de hoogte houden van ontwikkelingen bij GV Hercules. Het laatste nieuws kunt u vinden op onze website www.gvhercules.nl.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

– Corona en sporten bij Hercules
– Bijdrage leveren aan onze vereniging (nieuwe bestuursleden)
– Jaarvergadering 14 april 2021

Corona en sporten bij Hercules

We worstelen, net als ieder ander, nog steeds met Corona.  Daarom kunnen we ons lesprogramma nog steeds niet volledig aanbieden zoals we dat willen. We hebben in de achterliggende periode de tarieven aangepast aan deze veranderde situatie. Gelukkig wordt kindergym weer voorzichtig twee keer per week, zij het buiten, aangeboden. Daarnaast hebben we yoga en bootcamp lessen online waar al onze volwassen leden aan mee kunnen doen. We verwachten, dat in het komende kwartaal vanuit Den Haag weer aangegeven zal worden dat we, met beleid, het sporten weer kunnen gaan opstarten.

Niet alle, maar helaas een deel van onze, lasten lopen door. We willen daarom een aanpassing in de contributie doen. Het incassobedrag van de kindergym zal met ingang van het tweede kwartaal weer € 35,00 worden. Het tarief voor volwassenen wordt €17,50 i.p.v. €35,00.

Als het weer het toelaat is de kindergym op dinsdag uit school op het schoolplein van 14:45 tot 15:30. Op zaterdag hebben we tijdelijk één les van 9:30 tot 10:30, buiten op het schoolplein.

 

Hoe leuk is het! Nieuwe bestuursleden gezocht!

Een vereniging in het dorp levend houden is een uitdaging, iets wat de laatste jaren nog steeds goed gaat bij GV Hercules. Graag zien we versterking op bestuurlijk vlak, voor nieuwe ideeën en praktisch zaken zodat we de vereniging sterk houden.

Ieder jaar organiseren we bijvoorbeeld de rommelmarkt en de Zeevangsloop. Bij de Zeevangsloop hebben we jaarlijks ongeveer 400 deelnemers vanuit de hele regio. Evenementen waar we het sporten van GV Hercules mee financieren en we het mooie Middelie op de kaart zetten. Wat zou het mooi zijn als we deze sportactiviteiten en evenementen kunnen blijven aanbieden de komende jaren voor onze dorpsgenoten.

We zijn opzoek naar versterking binnen het bestuur. Het zou fijn zijn als er leden of dorpsgenoten zijn die zich aanmelden om ons te helpen! Naast algemene bestuursleden zoeken we heel specifiek ook naar een secretaris. Kom naar de digitale jaarvergadering op 14 april of neem contact op met één van de bestuursleden. Voor meer informatie  www.gvhercules.nl .

 

Jaarvergadering 14 april 2021

Woensdag 14 april 20:15 digitaal via Teams. Als u digitaal aanwezig wilt zijn dan kunt u zich van te voren aanmelden via contact@gvhercules.nl. U krijgt dan de stukken en de link toegestuurd.

Met groet,

Namens het bestuur van Hercules

Beste Leden,

Hierbij een nieuwsbrief  van het bestuur van GV Hercules. Ondanks de onzekere tijden waarin we ons nu bevinden willen we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij GV Hercules.

Het laatste nieuws kunt u vinden op onze website www.gvhercules.nl. Als we weer kunnen starten met de sportactiviteiten in de zaal zullen we dit publiceren op de website en via de app groepen.

 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

  • Bestuur 2021 en noodkreet
  • Incasso 1e kwartaal i.v.m. Corona aangepast tarief
  • Online Yoga en Bootcamp voor alle leden
  • GV Hercules Rommelmarkt zaterdag 5 juni

 

Bestuur 2021 en noodkreet

Door de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus heeft het bestuur afgelopen jaar diverse besluiten moeten nemen. Uiteraard heeft het bestuur haar beste bedoelingen voor haar (ruim 70) sportieve leden.  Het bestuur ontvangt soms zeer diverse positieve en negatieve meningen en adviezen van leden welke we respecteren. Het bestuur bestaat uit welwillende vrijwilligers en we zijn naarstig op zoek naar versterking, dus heb je een mening en denk je dat ons kunt helpen? Meld je aan!!!!

Eind 2021 missen we twee bestuursleden. Kortom het voortbestaan van GV Hercules komt in gevaar met alleen een penningmeester en een algemeen bestuurslid.  Graag willen we 2021 gebruiken om nieuwe bestuursleden te betrekken bij de algemene zaken en organisatie van onder andere de rommelmarkt en de Zeevangsloop. Voor meer informatie; neem even contact met één van de bestuursleden, telefoonnummers staan op de website kopje “Over ons”.

 

Incasso 1e kwartaal in verband met Corona

Op dit moment is er nog geen zekerheid of we de lessen in februari/maart kunnen starten.  Het bestuur heeft besloten voor de kinder- en volwassengym een gereduceerde incassorun te draaien ter compensatie van de gemiste lessen.  Volwassenen betalen €10,– voor het eerste kwartaal. Voor de kindergym hopen we in februari te kunnen starten en is het tarief vastgesteld op €23,50. De incasso zal op 25 januari worden uitgevoerd. Wij hopen uiteraard dat we spoedig weer kunnen aanvangen met de lessen.

Online yoga en bootcamp in het 1e kwartaal

GV Hercules blijft online yoga en bootcamp aanbieden in het eerste kwartaal voor alle ledengroepen. Heeft u zin om kennis te maken met online yoga, meld u dan even aan via contact@gvhercules.nl en u krijgt dan van de yoga lerares een mail met link.

Ook thuis online bootcamp meedoen kan voor iedereen! Jong en oud gezellig een uurtje online met zijn allen op eigen niveau bewegen! Als u voor het eerst wil meedoen graag vooraf even aanmelden via contact@gvhercules.nl.

Lestijden online:

Yoga :                   maandag 19:30-21:00

Bootcamp:         woensdag 19:30-20:30

 

GV Hercules haar jaarlijkse rommelmarkt 5 juni

Ook dit jaar ben u van harte welkom op zaterdag 5 juni om 9:00 tot 12:00 bij het Wapen van Middelie. De opbrengst van de rommelmarkt komt ten goede aan het aanbieden van kindergym en  sport voor volwassenen tegen een aantrekkelijk tarief.

In Middelie komen we de spullen ophalen op zaterdag 29 mei. Vanaf 10.00 uur starten we in het Noordeinde van Middelie.  Zou u als lid dit in uw omgeving willen melden?

In Kwadijk komen we vrijdag 4 juni rond 18:00 door het dorp om daar de spullen op te halen, het verzoek is om dit bericht te delen onder de bewoners.

Indien er leden zijn die willen ondersteunen met de verkoop, dan kunnen zij zich aanmelden via contact@gvhercules.nl. Een gezellige ochtend met de leden tussen 7:30 en 13:00. Samen houden we het sporten betaalbaar in Middelie.

De Zondag Ochtend Wandeling
Dat bewegen goed voor ons is weten we bijna allemaal wel. Dat we dat eigenlijk misschien wel weinig doen weten we ook wel… Dat weten we bij GV Hercules ook, en daarom willen we daar samen wat aan doen.

Wat is de opzet?
Zondagochtend wandelen in Middelie. Een ronde vanaf Het Wapen, Edammerdijkje, via de Buitengouwweg weer terug naar Het Wapen. In totaal 3 km.

Na de wandeling, voor wie dat wil, even een bakkie doen in “Het Wapen van Middelie”.

Voor wie?
Voor jong en oud, fit en minder fit, alleen of met meer, snel en minder snel. Dat de groep al lopende verdeeld wordt in een snelle en minder snelle groep is zeer waarschijnlijk en ook helemaal niet erg. Iemand van Hercules blijft in ieder geval bij de achterste groep meelopen: we laten niemand achter!

Wanneer?
In 2021 op de oneven weken gaan we van start, om 10 uur. Weer of geen weer!

Zondag 20 juni 2021
Zondag 11 juli 2021
Zondag 25 juli 2021
Zondag 8 augustus 2021
Zondag 22 augustus 2021
Zondag 5 september 2021
Zondag 19 september 2021
Zondag 3 oktober 2021

Waarom niet elke week?
Omdat we persé willen dat er iemand van ons bestuur meeloopt én omdat Het Wapen ook om 10.30 open zal gaan voor dit initiatief. Want na een lekkere wandeling is het natuurlijk heerlijk om af te kunnen sluiten met een babbeltje en een kop koffie of een warme chocolademelk bij Het Wapen.

Kosten?
Er zijn geen kosten verbonden aan de wandeling, maar een drankje of versnapering nadien in Het Wapen is voor eigen rekening.

We willen benadrukken dat dorpsgenoten die aarzelen of dit wat voor hen is júist zeer welkom zijn! Ga gewoon een keer mee, kijk hoe het bevalt. Samen zorgdragen voor een fitter Middelie met een sociaal tintje!